RenovActive: het betaalbare, duurzame en reproduceerbare renovatieproject

Publireportage VELUX


Naar schatting wonen 80 miljoen Europeanen in vochtige en ongezonde gebouwen en hebben 18 miljoen Europeanen last van winterdepressie door gebrek aan daglicht. Het is daarom van essentieel belang om het bestaande gebouwenbestand te renoveren.


VELUX, meer dan enkel een vensterfabrikant, wil een antwoord bieden op deze uitdaging met RenovActive te Brussel, het eerste voorbeeld van klimaatrenovatie. Dit unieke project heeft als doel om een woning van 80 m², behorende tot de sociale wijk “Anderlechtse Haard”, op een betaalbare en duurzame wijze te renoveren. De ontwikkeling van het architectonisch concept werd toevertrouwd aan ONO Architectuur, die een zowel financieel als technisch toegankelijke verbouwing heeft ontwikkeld.

 

RenovActive beantwoordt aan de Active House principes die een evenwicht nastreven tussen wooncomfort, energie-efficiëntie, en een minimale impact op de leefomgeving. Dankzij de renovatie zullen de inwoners van een gezond en comfortabel binnenklimaat genieten, door een optimale hoeveelheid daglicht en een geschikte ventilatie. Een betere energie-efficiëntie wordt bereikt door de goede isolatie en de zonnewering. Hiertoe dragen ook het gebruik van groene energie en zonnepanelen bij. Zo zal het energieverbruik van de hele woning op termijn sterk worden verminderd. Het huis heeft een geraamde netto-energiebehoefte voor verwarming van 25 kWh/m², wat een opmerkelijk resultaat is voor dit type renovatie. Het geraamde verbruik van primaire energie bedraagt 82 kWh/m².

 

Uiteindelijk zal de milieu-impact van deze klimaatrenovatie sterk worden beperkt: de keuze van de materialen en de installatie van systemen met respect voor de natuurlijke omgeving zorgen ervoor dat RenovActive een minimaal effect heeft op het milieu. Het systeem voor de recuperatie van regenwater maakt een rationeel waterverbruik mogelijk. De zonnepanelen op het tuinhuis zorgen ervoor dat er minder fossiele brandstoffen worden aangesproken.

 

Bijzonder aan het project is zijn financiële en technische toegankelijkheid. Het budget past binnen het begrotingskader van Brusselse sociale huisvestingsmaatschappijen.

 

Het project RenovActive dient als voorbeeld voor de renovatie van het Belgische vastgoedpark. Het wil voor bestaande woningen een inspiratiebron zijn, tot denken aanzetten en – zowel op financieel als technisch vlak – een reproduceerbaar concept bieden.

 

In de lente van 2016 zal het project gedurende een jaar de deuren openzetten voor het grote publiek. Bedoeling is om aan te tonen dat het mogelijk is om te verbouwen op een andere manier: duurzaam, aan een lagere kostprijs en met een positieve invloed op de levenskwaliteit.

 

De woning zal ten slotte een familie met drie kinderen behuizen, die op sociale huisvesting wachten. Gedurende twee jaar zal de VELUX-groep het huis monitoren, waarbij specifiek het energieverbruik en het comfortgevoel van de inwoners zal worden gemeten. Deze controle zal inzicht verschaffen in de manier waarop de technologieën worden toegepast ten dienste van het welzijn en de gezondheid van de inwoners, en particulieren en professionals de sleutels tot een succesvolle renovatie aanreiken.

 

Bezoek het RenovActive huis tijdens de Vlaamse Renovatiedag op 29 mei 2016

 

Voor meer informatie, surf naar: renovactive.velux.beAlle reportages