Registreer u als bezoeker


U krijgt gratis toegang tot de deelnemende renovatieprojecten door onderstaand registratieformulier te vervolledigen.


Hebt u zich reeds geregistreerd? Dan kan u zich hier inloggen.Wat moet u doen
  1. U vervolledigt onderstaand registratieformulier en u klikt op "Schrijf mij in".
  2. Na uw registratie ontvangt u een digitale registratiebevestiging in uw mailbox. Hou je mailbox inclusief de spam of ongewenste email in de gaten.
  3. U maakt het aantal afdrukken van uw registratiebevestiging volgens het aantal projecten dat u gaat bezoeken.
  4. Per renovatieproject dat u bezoekt laat u een afdruk van uw registratiebevestiging achter.

Bepaalde projecten zijn enkel mits een bevestigde afspraak te bezoeken. Dit staat duidelijk vermeld bij de projectomschrijving. Controleer dit goed vooraf en maak uw afspraak tijdig!Registreren is niet meer mogelijk.

*
     
* Voornaam:
* Familienaam:
* Straat:
nr: bus:
* Postcode:
* Gemeente:
* Geboortedatum:
* E-mailadres:
* Paswoord:
*
Ik wens op zondag 27 mei 2018 met personen enkele projecten te bezoeken die deelnemen aan De Vlaamse Renovatiedag.

* Ik heb:
Disclaimer
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de op deze pagina onderaan vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.